Studentföreläsningar

Carl Wahlström Linköpings universitet

Malin Skoglund, PTP

Ragnar Bern, Göteborgs Universitet, och Loke Blomgren, Lunds universitet

Frida Rydqvist Begovic, Umeå universitet

Ivar Tranvik, Lunds Universitet

Ida Rydén, Linköpings Universitet

Alexander Spångberg Ekholm, Linköpings universitet

Marcella Holm, Örebro Universitet

Benjamin Andersson,

Örebro universitet

Ragnar Bern, Göteborgs Universitet

Simon Hellström, Linköpings Universitet

Magnus Westerlind & Kenny Nilsson, Linköpings universitet

Kim Holm

Louise Jonsson, Linköping universitet

Kim Holm, Umeå universitet

Studentföreläsningar PS17

 

Kim Holm, Umeå universitet

Min föreläsning kommer handla om att inte veta vad man ska föreläsa om. Den kommer även handla om att inte kunna besvara en fråga - men man vill besvara frågan. Denna paradoxala utgångspunkt är inte hämtat från Buddhistiska meditationsmantran men den sätter fingret på människans osäkerhet och rädsla att vara sig själv fullt ut till 100%. Vi vill vara oss själva, men vågar vi vara det alla gånger? Eller lägger samhällets normer band på oss och vägleder in oss till ett liv som mellanmjölk. Men tänk om jag vill vara laktosfri mellanmjölk? Vi står i ett vägval. Ska vi ta säkra risker eller våga ta steget framåt och utmana oss själva och på så vis komma närmare vårt innersta.

 

Bruce Lee säger ”Be water”, jag säger ”Be laktosfri mellanmjölk”.

 

Magnus Westerlind och Kenny Nilsson, LinKöpings universitet

Avkopplad eller avtrubbad? - En introduktion till problematiskt datorspelande

 

Idag spelar allt fler människor spel i olika former. Allt eftersom spelen blir mer och mer sofistikerade har forskningen svårt att hänga med. Vad får spelandet egentligen för effekter på spelarna? Forskare har argumenterat kring både positiva och negativa effekter. Många jämför även den ökande mängden datorspelande med beteendeberoenden. Vad är sant och vad är det inte? Leder datorspelande till våld? Leder datorspelande till ökad ensamhet och nedstämdhet eller är det en god copingstrategi? Kan datorspelande vara utvecklande för barn? Eller var det bättre förr när de lekte utomhus? Vi kommer försöka ge en snabb men innehållsrik överblick över fältet så som det ser ut idag. Kom och lyssna!

 

Frida Rydqvist Begovic, Umeå universitet

Autismspektrum i arbetslivet - hur kan vi tänka utanför boxen för att inkludera fler?

 

Under de senaste åren har jag stött på flertalet människor med autismspektrumdiagnos som varit uppgivna över att de nekats inträde till arbetsmarknaden, ofta utan konkret anledning. Enligt DSM-V är oförmåga till flexibilitet något som kännetecknar autism. Visst stämmer det, men samhällsapparaten är i min mening inte så flexibel den heller.

 

Som snart färdig psykolog brinner jag för att bjuda in fler personer med autismspektrumdiagnos på arbetsmarknaden, i synnerhet individer med en funktionsnivå så pass hög att de känner sig arbetsföra, men som av olika anledningar blir begränsade på grund av diskriminering eller bristande förståelse hos omgivningen. Vad kan vi göra för att skapa förändring?

 

Under föreläsningen spekulerar jag kring vad detta kan bero på och konstaterar vad vi kan göra för att nå en förändring. Som snart färdig psykolog tänker jag stort och brett och blandar fakta med exempel från egna erfarenheter. Jag har själv ingen diagnos, men har erfarenhet av autismspektrum både från privatliv, jobb och praktik. Jag hoppas att vi med kunskap, kreativitet och rätt anpassningar kan bidra till ökad inkludering samt att en funktionsnedsättning, med rätt stöd, istället kan bli en funktionsvariation.

 

Alexander Spångberg Ekholm,

Linköpings universitet

Vad driver oss människor till att handla som vi gör? Vad är det som gör att vi upprepar gamla mönster i relationer till andra? Vad har den inre världen för betydelse för hur den externa världen ter sig? Detta är några av de frågor som kommer att beröras under föreläsningen.

 

Föreläsningen kommer att utgå från ett psykoanalytiskt perspektiv och beröra för inriktningen centrala teman och begrepp. Psykoanalysen har haft stor påverkan på kulturen och på de gemensamma koncepten vi människor har kring psykologi och samhälle under en lång tid,men trots detta har psykoanalysen fått ta ett stort steg tillbaka i Sverige idag. Denna föreläsning kommer att vara på en grundläggande nivå och syftar till att ge en överblick över,samt vidare inspiration att läsa vidare kring den psykoanalytiska skolan.

 

Simon Hellström, Linköpings Universitet

“Döden är något vi sällan pratar om. Ofta nämns Döden bara i form av statistik. Kanske som siffror från någon olycka, eller något krig. Vi anstränger oss för att inte tala om Döden, trots att den tids nog kommer för envar. Varför undviker vi ett så naturligt skeende som Döden? Döden behandlas av många som belagd med tabu, som om den vore närmast pornografisk.

 

Jag ska föreläsa om fenomenet Den Pornografiska Döden. Med hjälp av antropologiska och filosofiska infallsvinklar kommer jag reflektera kring Dödens plats i vår kultur, och vilka konsekvenser dödsförnekande får. Slutligen vill jag undersöka om det möjligen kan finnas något positivt i att närma sig Döden.”

 

Ragnar Bern, Göteborgs Universitet, och Loke Blomgren, Lunds universitet

Rubrik "Att jobba evidensbaserat - vad vi önskar att våra utbildningar lärde oss."

 

"En kunskapsintensiv föreläsning om evidensbaserad psykologisk behandling. Vi lyfter förutom en diskussion om vad evidensbaserad psykologisk behandling faktiskt kan innebära också olika empiriska fynd som är relevanta för begreppet. Vidare diskuteras vad psykologstunder bör lära sig och vad vi bör kräva av vår utbildning. Föreläsningen kräver inga större förkunskaper om psykologisk behandling utan fokuserar istället på hur vi kan tillgodogöra och använda oss av psykologisk kunskap i behandlingsarbete."

 

Ivar Tranvik, Lunds Universitet

Har ni tänkt på att en fredagkväll nästan alltid är roligast om man inte planerar den särskilt noga? Eller att middagen ofta kan bli som godast om man improviserar på resterna i kylskåpet? Min föreläsning kommer att handla om hur givande det kan vara att följa sina infall och agera spontant. Om hur magkänslan bland annat tog oss över 6 000 sjömil utan närmare eftertanke och om hur det kan kännas att inte se land på en hel månad. Psykologi kommer troligtvis att beröras ganska sparsamt, men jag tror att vi får tillräckligt mycket av det under helgen ändå. Mitt mål är att väcka äventyraren i er och bjuda på en inspirerande stund. Väl mött!

 

 

Louise Jonsson, Linköping universitet

Undrar du hur det ser ut inifrån ett medberoende?

Psykologisk behandling av både missbruk och psykisk ohälsa förutsätter hänsyn till de personer som finns runt omkring den sjuke — föräldrar, partner, barn, syskon. De är de medberoende — de som tassar runt den sjuke, försöker återta kontrollen över kaoset och mörkar utåt hur dysfunktionell familjen egentligen är.

 

Som nära anhörig till personer med psykisk ohälsa och alkoholmissbruk, vill jag dela med mig av egna erfarenheter inifrån ett medberoende. Kanske är du bara nyfiken på ett ämne du kommit i kontakt med under psykologutbildningen utifrån ett teoriperspektiv. Kanske har du med dig ett eget inifrånperspektiv ur medberoende, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen. Oavsett vem du är, så kommer jag försöka ge dig en lite intimare förståelse för vad som kan hända i en familj med alkoholmissbruk och psykisk ohälsa.

Ju mer vi som framtida psykologer förstår, ju mer nytta kan vi göra

 

Carl Wahlström Linköpings universitet

Min föreläsning kommer handla om något jag brinner för: positiv psykologi. Denna förgrening inom psykologin ställer frågor som: Vad är lycka? Varför är det viktigt? Vad bidrar till välmående? Vad gör de som skattar sig lyckligare än andra? Jag tror de flesta människor någon gång funderat över det där med lycka. Stanna upp för en stund. Vad är lycka för dig? En av anledningarna till varför jag tycker positiv psykologi är så engagerande är för att ämnet erbjuder begripliga och underbygga beskrivningar på vad människor kan göra för att utnyttja och stärka det som bidrar till att man mår bra här i livet! Om du är nyfiken på vad forskningen har att säga om lycka och hur man praktiserar det, då tycker jag du skall komma på min föreläsning. Välkommen!

 

Benjamin Andersson, Örebro universitet

Min föreläsning kommer att handla om programmering för psykologstudenter. Dvs användning av programvara för att utforma experiment och bearbeta data inom psykologisk forskning. Då tiden är knaper, så finns det inte utrymme för någon djupdykning inom de olika metoder som används, utan jag kommer främst att motivera varför alla psykologstudenter bör lära sig åtminstone ett programmeringsspråk, samt presentera resurser för dem som är intresserade av att lära sig mer. "R" och "Python" är de programmeringsspråk jag främst kommer att prata om.

 

Marcella Holm, Örebro Universitet

Jag kommer prata om hur det varit för mig att växa upp som adopterad i Sverige. Tankar och funderingar som kommit upp genom åren. Med en humoristisk ton vill jag förmedla den mix av känslor jag har inför att ha växt upp här utan mina biologiska föräldrar. Föreläsningen kommer beröra både ankytningsteori och identitetssökande med både personliga erfarenheter och psykologisk teori och forskning. Välkomna !

 

Ida Ryden, Linköpings Universitet

"Hur får man relationen att hålla i längden? Okej, du har kanske inte träffat mr/mrs right än, men när (och om) du har, så vill jag ge dig lite tips på vägen. Dyk ner i poolen av 1500 personers (gifta +10 år) relationsråd, kom upp på land och hör ifrån andra röster i relationsvärlden, och kika in i lägenhetens 38 kvadrat som snarare hjälpt än stjälpt.”

 

Ragnar Bern, Göteborgs Universitet

Människans dåliga idéer

Utifrån relationsinramning (RFT) och mem-teorin vill jag försöka förklara varför vissa praktiker och föreställningar, så kallade memer, kan spridas trots sin destruktivitet. Kortfattat är svaret att memer inte tar hänsyn till människan utan endast till sin egen spridning, just som med våra gener. Mem-teorin har baserats på evolutionsbiologi snarare än psykologisk teori. Jag vill därför också ge mem-teorin den psykologiska grund den tidigare saknat. Föreläsningen utgår från mina blogginlägg om memer på Psykologstudent Sverige.

 

 

Malin Skoglund, PTP

"De perfekta patienterna"

 

I ett samhälle som ställer allt högre krav på att lyckas med både karriär, relationer, fysisk och psykisk hälsa, fritid - och samtidigt bara dricka endast lagom mycket alkohol - är det inte alltid lätt att känna att en duger. In fact, så känner ganska många av våra patienter just det. Att dem inte duger eller räcker till - inte ens när dem gör allt perfekt.

 

Perfektionism - strävan efter högt uppsatta krav till priset av negativa konsekvenser - är ett transdiagnostiskt fenomen som har setts förekomma vid flertalet olika diagnoser. Idag vet vi inte med säkerhet hur många som lider av perfektionism, men vi är ganska säkra på att dem som gör det inte får lika goda behandlingsresultat som andra. Hur kan perfektionism uttrycka sig och hur upptäcker vi det i behandling? Hur kan vi arbeta med det inom ramen för kognitiv beteendeterapi? Och hur goda modeller är vi egentligen, för dem perfekta patienterna?

 

Välkommen till en ganska operfekt föreläsning om hur sjutton vi gör, både med patienterna och oss själva.

 

 

Mail: info@ps17.se

Hashtag: #ps17liu

Copyright @ All Rights Reserved