Fredag

Kerstin Evelius

Nationell samordnare inom området psykisk hälsa.

Samordnaren är tillsatt av regeringen, med uppdrag att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisa­tioner inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå.

 

Kerstin Evelius har arbetat med frågor som berör psykisk ohälsa sedan 1996, bland annat

som intressepolitiskt ansvarig på Schizofreniförbundet, utredningssekreterare i Nationell Psykiatrisamordning och har även varit utvecklingschef i privat sektor.

 

Amira Hentati

Moderator

 

Amira Hentati läser sista terminen på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Vid sidan om arbetet med examensuppsatsen är hon engagerad i Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) samt arbetar kliniskt under handledning på Psykologpartners i Stockholm. Hon har ett brinnande intresse för inlärningspsykologi, förebyggande insatser liksom spridning av psykologisk kunskap

Genom att prata om psykisk ohälsa på ett nyskapande sätt har ångestpodden lyckats nå hundratusentals människor och öppnat upp för samtalet kring psykisk ohälsa. Podden har varit nominerad 2 gånger på Social Media Gala, i Svenska podcastpriset och Finest awards. Ida och Sofie som står bakom podden har blivit listade på plats 29 på Resumés lista "Näringslivets 150 superkommunikatörer" och på plats 13 på Shortcuts lista "100 uppstickare 2016" och nu finns även tv-serien Ångestbilen på Svt Play.

 

Ida och sofie har sedan 2015 drivit företaget “inget filter” och podden ångestpodden. Nu besöker dem oss på PS och vi får dela deras resonemang kring stigmat och fördomar kring psykisk ohälsa och hur vår generation kan komma att förändra ett gammalt synsätt. Allt detta kommer även sändas live på Ångestpoddens facebooksida för att bidra till rörelsen för ökad kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa.

Ångestpodden

Om psykisk ohälsa i ett generationsskifte med Ångestpodden

Per Carlbring

Om att använda appar och virtual reality i och utanför terapirummet

Per Carlbring läste till psykolog vid Uppsala universitet. Där disputerade han även och läste till psykoterapeut. År 2006 flyttade han till Linköping för att vara postdok under 4 år. Han anställdes sedan som lektor under ett år innan han fick en stolsprofessur i Umeå år 2010. Efter tre år bar det av söder igen, denna gång som efterträdare till Lars-Göran Öst. Per är sedan 2013 professor och föreståndare för den kliniska avdelningen vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Drygt två tredjedelar av tjänsten utgörs av forskning och den resterande tredjedelen innefattar undervisning och handledning. Carlbring är bland annat chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy som har en impact factor på 2.13. Huvudfokus för Pers forskning är olika former av behandling av ångest, depression och spelberoende. Han har även arbetat med teknikstödd psykologisk behandling sedan 1999. Den senaste studien handlade dock om nyårslöften.

 

Föreläsningen kommer innehålla en kort uppdatering kring evidensen för internetbehandlingar, hur det praktiskt går till och vad som är viktigt att få med i stödjande textmeddelanden. Per kommer dessutom att demonstrera två hjälpmedel som du redan nu kan använda både i och utanför terapirummet; dels en smartphone-applikation mot social fobi, dels en virtual reality-behandling mot spindelfobi. Mer information om dessa tekniker finns på www.carlbring.se

 

Paneldiskussion

Hur vill du att framtiden ska se ut för psykologers arbete inom hälso- och sjukvård i Sverige?

Detta är frågan för PS17s spännande paneldiskussion! För att diskutera och ge sina perspektiv på frågan har vi bjudit in representanter från klinisk verksamhet, från Psykologförbundet, från forskningen samt från politiskt håll.

Gerhard Andersson

Professor i psykologi vid LiU, leg psykolog och psykoterapeut.

 

Gerhard utbildade sig till psykolog i Uppsala där han sen doktorerade - först i psykologi och sen i medicin. Han gjorde sin postdoc i London med fokus på yrsel och balansproblem. Han har även utbildat sig till KBT-terapeut och handledare.

 

Gerhard blev professor i Linköping 2003 och har sen 2004 arbetat vid institutionen för beteendevetenskap och lärande. Han är även knuten till Karolinska institutet.

Hela sin karriär har han varit aktiv som kliniker inom hörselvården och under en tid psykiatrin. År 2014 tilldelades han Stora Psykologpriset samt Nordiska Medicinpriset. Han har publicerat mer än 500 vetenskapliga artiklar och flera böcker tillsammans med sina medarbetare och doktorander. En stor del av forskningen gäller internetbaserad behandling.

 

Efter ett långt uppehåll började Gerhard åka skateboard igen 2015 och han har tillsammans med tre barndomsvänner gett ut en bok om skateboard. Ett annat intresse är musik och att spela i ett litet coverband (Obstipation).

Anders Wahlberg

Ordförande i Psykologförbundet.

 

Anders har utan avbrott varit engagerad som förtroendevald inom olika områden i Psykologförbundet och Saco sedan 1984. Han är legitimerad psykolog sedan 1989 och är utbildad i Umeå. Anders har arbetat som skolpsykolog och som psykolog inom Arbetsförmedlingen innan han 1998 startade en egen firma med namnet Praktisk Psykologi. Firman har fortsatt i olika former och arbetat främst med organisation, arbetsmiljö, ledarskap, företagshälsovård, rehabilitering och handledning/coachning.

 

Anders brinner för psykologin och för psykologers villkor och vad de kan tillföra samhället.

Therese Andersson

Psykologkonsult, psykologpartners.

 

Therese Andersson arbetar sedan 2004 som psykologkonsult på Nordens ledande Psykologkonsultföretag; Psykologpartners. Där är hon för tillfället affärsområdeschef och ansvarig för området klinisk psykologi. Hon arbetar bland annat som handledare inom hälsa-och sjukvårdsverksamheter samt handleder för närvarande på psykoterapeutprogrammet och handledarutbildningen på institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings Universitet.

 

Tidigare har Therese arbetat som psykolog inom vuxenpsykiatrin och jobbat med beteendemedicin på en arbets- och miljömedicinsk klinik i Örebro.

 

Mail: info@ps17.se

Hashtag: #ps17liu

Copyright @ All Rights Reserved