Föreläsningspass 1

Amanda Johansson

Lukas Levay

Gerhard Andersson

Anton Sandell

Daniel Västfjäll

Birgitta Gälldin

Anna Malmquist

Rikke Kjelgaard

Owe Sleman

Gerhard Andersson

Gerhard Andersson är professor i psykologi vid LiU, leg psykolog och psykoterapeut. Gerhard utbildade sig till psykolog i Uppsala där han sen doktorerade - först i psykologi och sen i medicin. Han gjorde sin postdoc i London med fokus på yrsel och balansproblem. Han har även utbildat sig till KBT-terapeut och handledare. Gerhard blev professor i Linköping 2003 och har sen 2004 arbetat vid institutionen för beteendevetenskap och lärande. Han är även knuten till Karolinska institutet. Hela sin karriär har han varit aktiv som kliniker inom hörselvården och under en tid psykiatrin. År 2014 tilldelades han Stora Psykologpriset samt Nordiska Medicinpriset. Han har publicerat mer än 500 vetenskapliga artiklar och flera böcker tillsammans med sina medarbetare och doktorander. En stor del av forskningen gäller internetbaserad behandling. Efter ett långt uppehåll började Gerhard åka skateboard igen 2015 och han har tillsammans med tre barndomsvänner gett ut en bok om skateboard. Ett annat intresse är musik och att spela i ett litet coverband (Obstipation).

 

Om Tinnitusbehandling och vård

Föreläsningen kommer att handla om Tinnitus, som förekommer hos var tionde vuxen och även om de flesta inte besväras så mycket har 3% stora besvär (det vill säga ungefär var fjärde person med tinnitus). Även om tinnitus oftast orsakas av en hörselskada finns det sällan något sätt att helt ta bort tinnitus. Därför blir det viktigt att hitta sätt att hantera besvären. Kognitiv beteendeterapi är den behandlingsform som har starkast stöd i forskningen. Gerhard Andersson har arbetat med tinnitus sen tidigt 1990-tal och jobbar även idag på hörselkliniken i Linköping som psykolog. I forskningen har han bland annat studerat hjärnfunktion, effekter av KBT via internet samt även acceptansorienterad KBT (ACT).

Anton Sandell

Anton Sandell är leg. psykolog och arbetar i MBT-teamet i Huddinge, där det bedrivs mentaliseringsbaserad terapi med patienter med borderline personlighetsstörning. Anton är även styrelsemedlem i Svenskt forum för menatlisering samt skrev sin examensuppsats om patienters mentalisering i korrelation till terapeuters följsamhet till MBT-manual.

Anton kommer att hålla i både en föreläsning och en efterföljande, fördjupande workshop, vilka han beskriver såhär:

 

Föreläsning

Om att använda mentaliseringsteorin i terapi

Föreläsningen kommer att innehålla ett kort intro om mentalisering. Huvudfokus på föreläsningen blir samtalsteknik utifrån mentaliseringsteorin. Hur kan en göra som terapeut för att hjälpa patienter att mentalisera mera i terapi?

 

 

Daniel Västfjäll

Daniel är akademiskt ofokuserad vilket har lett till studier på psykologprogram såväl som ingenjörsutbildningar i Göteborg (GU och Chalmers). Obeslutsamheten ledde till dubbeldoktorerande i psykologi och akustik. Kan därmed betitla sig psykoakustiker (inte psyko akustiker vilket är ngt helt annat - sannolikt en ljudintresserad som jagar människor med stämgafflar). Gjorde en post-doc i USA (Decision Research, Oregon) där han blev aningens mer fokuserad på ett ämne - hur känslor påverkar beslutsfattande. Flyttade hem och fortsatte jobba vid Chalmers och GU, men har kvar tjänst i USA. Sedan 2011 professor vid LiU, där han leder forskargrupp som sysslar med beteende- och neuroekonomi (JEDI-lab: Judgment, Emotion, Decision, Intuition Lab). Vet ej vad han ska göra när han växer upp. Gillar katter och black metal.

 

Om hur vi fattar beslut och hur vi blir bättre på det

Daniel kommer hålla en interaktiv föreläsning vilket han beskriver på följande vis:

“Jag kommer att prata om hur vi fattar beslut, vilka feltänk vi alla gör och hur vi eventuellt kan undvika att göra för allvarliga fel. Jag kommer att hävda att känslor kombinerat med eftertanke är det bästa sättet att fatta beslut - allt exemplifierat med vardagliga beslutssituationer vi alla känner igen oss i.”

 

Birgitta Gälldin

Birgitta är legitimerad psykolog med barn/ungdomar som inriktning. Hon är utbildad MVC/BVC-psykolog och har arbetat i cirka 20 år inom detta område. Birgitta har dessutom varit anställd i cirka 20 år hos Rädda Barnen, då med inriktning på barn i kris, krig och katastrofer, men även i sorg. Med åren har Birgittas inriktning blivit mer fokusera mot trauma- och krisbearbetning hos barn och ungdomar som har upplevt svåra händelser. Hon har bland annat varit stationerad i Mellanöstern 3 år och även arbetat för både svenska, danska och engelska Rädda Barnen samt Sida, Unicef , UD o MSB. Birgitta är även medlem av den svenska stödstyrkan som arbetar under svåra stora kriser/katastrofer där många svenskar är inblandade så som efter tsunamin 2004, bombningarna i tunnelbanan i London och evakueringar efter senaste kriget i Libanon. Birgittas senaste uppdrag omfattade arbete i ett transitläger i Kroatien och utvärdering av ett projekt i slummen i Nairobi.

 

Om att arbeta som psykolog i krig- och katastrofområden.

Många psykologstudenter har ett intresse och ett engagemang för internationella frågor och en vilja att hjälpa människor i krigs- och katastrofdrabbade områden. Hur är det att som svensk psykolog arbeta i krig- och katastrofområden? Kan man egentligen göra något internationellt med en svensk psykologexamen? Birgittas föreläsning tar sin utgångspunkt från dessa frågor.

Anna Malmquist

Anna Malmquist, fil dr och leg psykolog, tog sin psykologexamen 2007 och disputerade 2015. Hennes avhandling handlar om lesbiska småbarnsföräldrar, och berör inte minst hur föräldrarna erfar möten med sjukvårdspersonal. I höstas gav Anna ut boken Lesbiska småbarnsföräldrar: Utmaningar i en tid av möjligheter, som vänder sig särskilt till yrkesverksamma som möter familjer i sitt arbete. Just nu jobbar Anna dessutom med en bok med titeln HBTQ+: Psykologiska perspektiv och bemötande, som när den ges ut i sommar kommer att bli den första svenska boken i ämnet hbtq-psykologi.

 

 

Om regnbågsfamiljer

De senaste decennierna har det blivit allt vanligare att samkönade par bildar familj och får barn. Jag har i min forskning intervjuat lesbiska småbarnsföräldrar om deras vägar till föräldraskap och vardagsliv som barnfamiljer. I den här föreläsningen ligger ett särskilt fokus på föräldrarnas erfarenheter av att möta sjukvården – och vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär.

 

Amanda Johansson & Lukas Levay

 

Om allt du inte visste om organisationspsykologi

Visste du att man som psykolog kan arbeta med att utveckla mobilspel som mäter personlighet och riskbenägenhet? Eller att man kan arbeta i Dubai för att bedöma vilka piloter Emirates ska anställa?

 

Arbetet som psykolog på cut-e skiljer sig mycket från det traditionella psykologarbetet, men det finns även många likheter. Du använder dig av personlighetstest och begåvningstest, men testet görs i mobilen för att förutsäga ledarskapspotential, istället för med papper och penna för att utreda misstänkt autismspektrumstörning.

 

Vi arbetar med några av världens mest moderna arbetspsykologiska tester för att hjälpa företag att hitta rätt kandidat, men även för att minska diskriminering och göra rekryteringsprocessen mer rättvis för arbetssökande.

 

Under vår föreläsning kommer vi att försöka förmedla hur det är att arbeta med organisationspsykologi i allmänhet och på cut-e i synnerhet. Vi kommer att prata om Gamification, något av det hetaste just nu och diskutera hur man kan använda sig av det inom psykologin. På plats kommer det från cut-e finnas en legitimerad psykolog, en PTP-psykolog och två praktikanter, som alla är där för att svara på de frågor ni kan tänkas ha.

Rikke Kjelgaard

Rikke Kjelgaard är utbildad psykolog på Köpenhamns Universitet och har över 10 års erfarenhet av ACT som både föreläsare, handledare, behandlare och chefscoach. Rikke jobbade i många år som platschef på ett konsultföretag i Skåne. Idag driver hon eget företag med främst utbildning och handledning i ACT. Rikke är en uppskattat föredragshållare och utbildare på den svenska såväl som på den internationella scenen. Rikke har hållit i över 200 föreläsningar och föredrag och har ett förflutet inom musik och teater. Du kan läsa mer om Rikke på www.humanact.se.

 

Att använda ACT när du känner dig osäker som terapeut

Kan du ibland känna dig osäker i rollen som behandlare? Finns det vissa klienter som triggar dig? Fastnar du ibland i ”vad ska jag göra nu?”-tänket eller känner dig osäker, rädd eller stressad i terapirummet? På denna workshop vill vi jobba med svåra situationer och dina värderingar som behandlare. Vi gör detta genom olika ACT-processer och från ett ACT-perspektiv. Målet är att hjälpa dig hantera svåra situationer och göra dig mer flexibel i rollen som behandlare.

 

Owe Sleman

 

Om psykologen inom tvångsvård(en)

Hur är det att arbeta som psykolog inom tvångsvården? Hur arbetar man med utagerande ungdomar som efter många öppenvårdsinsatser har fortsatt problematik? Och vad är egentligen en SiS-utredning? Owe Sleman arbetar som psykolog inom SiS och kommer under föreläsningen besvara dessa frågor. Föreläsningen kommer också beröra SiS som organisation, vilket syfte den har och den lagstiftning som tillämpas i arbetet.

 

Mail: info@ps17.se

Hashtag: #ps17liu

Copyright @ All Rights Reserved