Föreläsningspass 3

Armita Golkar

Johan Håkansson

Hilde Löfqvist

Amanda Kullenberg

Bo Hejlskov Elvén

Sofia Viotti

Svala Firus Waltersson

 

Armita Golkar

Armita passerade 4 universitet i Sverige innan hon samlat ihop sin grundutbildning i farmakologi och psykologi. Hon jobbade sedan som forskningsassistent på SU innan hon påbörjade sin doktorandutbildning på KI. Efter att ha disputerat 2013 så har hon forskat vid KI och Universitet i Amsterdam, där hon ingår i forskargruppen emotionlab. Forskning som ledde till att hon tilldelades pris för yngre forskare inom psykologi utav Svenska nationalkommittén för psykologi vid Kungliga Vetenskapsakademien. Däremellan har hon hunnit medverka i två programserier, Fråga Lund och Sociala Monster och hon försöker även uppfostra sina två barn.

 

Om emotionella minnen utifrån sociala erfarenheter

Människan är programmerad för att lära av och minnas sina erfarenheter. Men det här sker inte urskillningslöst. Emotionella minnen, och i synnerhet minnen från situationer då vi upplevt oss hotade och rädda, gör de starkaste avtrycken. Att lära sig om hot är avgörande för vår förmåga att undvika faror och kan läras in genom egna direkta erfarenheter, men även genom att vi drar nytta av andras erfarenheter genom social inlärning. Under föreläsningen kommer jag att beskriva hur vi kan lära oss av andra och hur emotionella minnen kan skapas och förändras genom andras erfarenheter.

Anders Forsner

Anders Forsner är legitimerad psykoterapeut och har varit verksam sedan 1982. Mellan 1996 och 2007 har Anders årligen utbildat sig inom ISTDP hos Dr Habib Davanloo, grundaren till terapimetoden, i Montreal, Kanada.

 

Om ISTDP och den psykoanalytiska synen på människan

Föreläsningen kommer inledas med en kort teoretisk del om den korttidsbaserade terapimetoden Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Tekniker inom ISTDP kommer illustreras med videoklipp från Anders terapier. Under föreläsningen kommer även fokus läggas på synen på människan och hur människan fungerar utifrån en psykoanalytisk grund.

 

Johan Håkansson

Johan Håkansson - Sveriges Talares mest populära föreläsare - arbetar sedan 2015 specifikt med prevention av självmord och psykisk ohälsa, ett yrkesval han gjort efter att systern Johanna suiciderade den 1 juni 2008. Johan är projektledare sedan tidigare och nu även utbildad vid Karolinska Institutets specialgrupp NASP (Nationellt centrum för suicidprevention och prevention av psykisk ohälsa). Som konsult, MHFA-instruktör och föreläsare delar Johan med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom olika projekt och arbetsgrupper.

Om suicidprevention - “Vi måste prata om Johanna”

I föreläsningen "Vi måste prata om Johanna" talar Johan Håkansson - Sveriges Talares mest populära föreläsare - på ett naket, okonstlat och ärligt sätt om sina erfarenheter av psykisk ohälsa som nära anhörig och om vikten av att dela med sig. Med stor verklighetsförankring och stöd i statistiken berör han ett ämne som är viktigt på mer än ett personligt plan - det är viktigt för hela samhället.

 

Hilde Löfqvist

Hilde Löfqvist är leg. specialistläkare i obstetrik och gynekologi på en klinik i Stockholm. Tidigare har hon drivit privat praktik i 22 år och har således lång erfarenhet av att träffa kvinnor i olika livsskeden. Hennes specialintresse som läkare är hormonbehandling för att hjälpa kvinnor som mår dåligt somatiskt och psykiskt till följd av klimakteriet. Hilde betonar arbete med flera pelare såsom kost, motion, hormoner, mental balans och eventuella mediciner och hon har, med medarbetare, länge kämpat för att uppmärksamma behandling med s.k. bioidentiska hormoner i Sverige.

Om klimakteriet och kvinnan i livets mitt

Klimakteriet är en period som kan vara mycket omvälvande och besvärlig för många kvinnor. Det kan innebära sömnproblem, svettningar, humörsvängningar, starka känslor och ibland depressiva symtom. Denna föreläsning kommer att handla om kvinnans könshormoner och vad som kan hända med fysiskt och psykiskt mående när kvinnan hamnar i klimakteriet. Hilde kommer att belysa vad vårdpersonal behöver kunna om detta ämne, hur kan dessa patientberättelser och symtom kan bemötas, samt vad som kan vara värt att känna till om bioidentisk hormonbehandling.

 

Amanda Kullenberg

Amanda Kullenberg jobbar med sexuellt utsatta barn och ungdomar i organisationen ATSUB, (Anhöriga till sexuellt utsatta barn), föreläser och har en välbesökt blogg. Amanda utsattes själv för sexuella övergrepp av sin pappa under barndomen, hon blev en i statistiken, utan upprättelse.

Om att utsättas för sexuella övergrepp som barn - 25 år senare

Som barn och ungdom förföljdes Amanda av dessa traumatiska upplevelser som ledde till självdestruktivitet. 25 år senare häktades Amandas pappa för övergrepp mot två andra barn, domen kom för två år sedan och nu berättar hon sin historia för oss på PS17.

 

 

Bo Hejlskov Elvén

Bo blev leg. psykolog vid 34 års ålder efter ett antal år på industrigolvet. Efter sin examen arbetade han inom skola och barnpsykiatri innan han började som företagare med fokus på lågaffektiva metoder inom slutenvård, skola, äldrevård och ungdomsvård. Med sina 15 år inom detta område har han hunnit bli en omtalad föreläsare, författare, rådgivare och handledare.

Bo kommer sprida sin kunskap via två olika programpunkter, en teoretisk inriktad föreläsning och en workshop. Bo själv beskriver sina programpunkter så här:

 

Om Lågaffektivt bemötande som metod vid våldsamt beteende

Psykologer vill gärna fokusera på hur vi kan förändra människors beteende. särskilt om vi anser beteendet för att vara ett problembeteende. Lågaffektivt förhållningssätt har utvecklats med att annat syfte, nämligen hur vi kan hantera människors beteende när det är problematiskt. Workshopen handlar om användning av kroppsspråk och röstläge i syfte att hantera krissituationer.

 

 

Sofia Viotti

Sofia är leg.psykolog och författare till boken “Compassionfokuserad terapi”. Hon har sin grund i KBT från Uppsala Universitet och har efter det skaffat sig ett Post Graduate Certificate i CFT från Derby University. Sofia driver mottagningen Compassionmottagningen och utbildningsföretaget Compassionfocus Sweden AB, samt informationssajten Compassionportalen.

Om hur man arbetar med Compassionfokuserad terapi

Workshoppen kommer vara en timmes smakprov på att praktiskt arbeta med Compassionfokuserad terapi. Då timmen kommer vara en praktisk känna/prova-på workshop så behöver du ha lite koll på grundteorin i CFT - trecirkelmodellen, vad compassion är och läst om några compassion-övningar

 

 

Svala Frirus Waltersson

Legitimerad psykolog och metodsamordnare på Arbetsförmedlingen i Eskilstuna.

Om psykologens roll inom Arbetsförmedlingen

Denna föreläsning kommer handla om psykologens uppdrag och bidrag inom Arbetsförmedlingen. Fokus kommer att ligga på psykologens tjänster inom organisationen, såsom handledning, konsultation och utredning, och beröra hur psykologens roll relaterar till organisationens värderingar i stort. Föreläsningen kommer också innehålla en genomgång av case samt ge en inblick i hur en vanlig dag kan se ut för den som arbetar som psykolog på Arbetsförmedlingen.

 

Mail: info@ps17.se

Hashtag: #ps17liu

Copyright @ All Rights Reserved