Föreläsningspass 2

Malin Lindqvist

Tove Sundqvist

Olle Wadström

Bo Hejlskov Elvén

Erik Johnsson

Zena El-Haj Ibrahim

Richard Stenmark

Anton Sandell

Sofie Berne

Olle Wadström

Olle är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i pedagogisk psykologi, specialist i klinisk psykologi, godkänd handledare (KBT) och utbildad lärare. Utöver detta föreläser han och har skrivit ett flertal uppskattade böcker. Olle tillhör den första generationen psykologer som arbetade med KBT i Sverige, där han även stått fast i sin inlärningsteroetiska ståndpunkt trots avvisande kollegor. Idag har han fått erkännande för sina insatser med bland annat Beteendeterapeutiska föreningens pris för livsgärning år 2012 och han ses numera som en av de mest erfarna psykologerna i Sverige inom området Tillämpad Beteendeanalys och påverkan av beteendeproblem. Nu arbetar Olle med sitt eget företag Psykologinsats och forsätter såklart föreläsa och handleda med brinnande engagemang.

 

 

Om oro och ältande: beteendeanalys och en ny modell för behandling med beteendeterapi (KBT)

Föreläsningen kommer utgå från Olles senaste bok “Sluta älta och grubbla”, vilken beskrivs:

“Nästan alla människor grubblar. Trots att vi vill sluta älta och grubbla så ägnar vi åtskillig tid åt det – dagar såväl som sömnlösa nätter. Sammanlagt kan vi ägna månader och till och med år av våra liv åt ältande och grubblerier. Detta trots att vi bara mår sämre av det. Varför skiljer jag mig inte? Varför fick jag inte det där jobbet? Varför går det inte lika bra för mina barn som för hennes? Varför fick han större löneförhöjning? Under föreläsningen kommer en förklaring ges till varför vi ältar, vad som driver det och varför det är så svårt att sluta. Utifrån denna analys kommer Olle diskutera hur behandling med beteendeterapi kan läggas upp och utföras.

Bo Hejlskov Elvén

Bo blev leg. psykolog vid 34 års ålder efter ett antal år på industrigolvet. Efter sin examen arbetade han inom skola och barnpsykiatri innan han började som företagare med fokus på lågaffektiva metoder inom slutenvård, skola, äldrevård och ungdomsvård. Med sina 15 år inom detta område har han hunnit bli en omtalad föreläsare, författare, rådgivare och handledare.

 

Bo kommer sprida sin kunskap via två olika programpunkter, en teoretisk inriktad föreläsning och en workshop. Bo själv beskriver sina programpunkter så här:

 

Föreläsning

Om samspel utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt

Lågaffektivt förhållningssätt handlar om hur vi med hjälp av psykologiska begrepp som affektreglering, affektsmitta och självkontroll kan förebygga och hantera våldsamma situationer inom pedagogik och omsorg. Men det handlar också om hur vi kan hantera föräldraroll och generellt samspel mellan människor utifrån samarbete istället för konfliktfokus.

 

Workshop

Om Lågaffektivt bemötande som metod vid våldsamt beteende

Psykologer vill gärna fokusera på hur vi kan förändra människors beteende. särskilt om vi anser beteendet för att vara ett problembeteende. Lågaffektivt förhållningssätt har utvecklats med att annat syfte, nämligen hur vi kan hantera människors beteende när det är problematiskt. Workshopen handlar om användning av kroppsspråk och röstläge i syfte att hantera krissituationer.

.

Erik Johnsson

Erik Johnsson blev 2010 Norrköpings första primärvårdspsykolog och implementerade då PCBH (Primary Care Behavioral Health Model) på Norrköpings största vårdcentral. Sedan 2015 är han verksamhetschef på Cityhälsan Centrum, som han beskriver som den mest modiga, roliga och positiva vårdcentralen i vårt avlånga land! Erik har tidigare erfarenhet både som egenföretagare och anställd på Psykologpartners. Arbetet som psykolog och chef är dock det roligaste och mest meningsfulla han hittills gjort."

 

 

Om att vända en organisation i kris - Lätt som en plätt om chefen är psykolog?

För drygt två år sedan lämnade psykologen Erik Johnsson den trygga miljön på ett av Nordens främsta konsultföretag för att börja som verksamhetschef på en offentligt driven vårdcentral. På pappret var det ett omöjligt uppdrag. Men framgångarna växte, Erik och hans medarbetare blev nationellt uppmärksammade och Erik nominerades till Framtidens ledare i svensk sjukvård 2016. Denna föreläsning kommer att handla om ledarskap och vikten av mod, gemenskap och förändringsglädje för att skapa en attraktiv och anpassningsbar organisation. Erik kommer även att prata om nyckelbeteenden hos effektiva chefer och hur det är att vara psykolog och chef.

 

 

 

Zena El-Haj Ibrahim

Zena El-Haj Ibrahim tog psykologexamen vid Karolinska Institutet, där hon skrev både sin kandidat- och masteruppsats om nyanlända barn. Sedan examen arbetar Zena på Nackagården HVB (hem för vård eller boende) som PTP-psykolog och behandlingsansvarig för ensamkommande pojkar mellan 14 till 18 år.

 

Om att arbeta med ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar.

Så här säger Zena om sin föreläsning:

Vad kan vi psykologer bidra med i arbetet med ensamkommande och nyanlända barn/ungdomar? Vilka behov finns hos denna målgrupp och vilka verktyg har vi för att tillgodose dem? Dessa är några av de frågor som jag tänker beröra under min föreläsning, där jag utgår från mitt eget arbete och mina erfarenheter. Jag hoppas på en givande och spännande diskussion med publiken!

Richard Stenmark

Richard Stenmark är klinisk psykolog och handledare. Ända sedan sitt första sommarjobb på mentalsjukhuset St: Maria har han fortsatt att jobba med personer som av olika anledningar har kognitiva funktionsnedsättningar som en del i sin problematik. Detta har inneburit ett utvecklande arbete från neuropsykologiska utredningar för gruppen med förvärvade hjärnskador till utredning och behandling av ungdomar på institution med komplex problematik inkluderande PTSD och neuropsykiatrisk problematik. Richard arbetar idag på Segesholms behandlingshem i Skåne.

 

Om hjärnan - Ett område för neglekt vid psykologisk behandling?

Denna föreläsning kommer att handla om neuropsykologi, hjärnan och kognitiva funktioner och vad dessa egentligen innebär praktiskt i verkliga livet. Richard kommer att ge dig alla råd och förslag som du behöver för att du med största sannolikhet ska kunna få din dina framtida patienter att misslyckas i sin behandling, förhindra att det som uppnås i behandlingen kan generaliseras till livet utanför terapirummet och att ge patienten en känsla av ett långtgående misslyckande. Eller så kan du efter föreläsningen börja göra lite annorlunda…

Anton Sandell

Anton Sandell är leg. psykolog och arbetar i MBT-teamet i Huddinge, där det bedrivs mentaliseringsbaserad terapi med patienter med borderline personlighetsstörning. Anton är även styrelsemedlem i Svenskt forum för menatlisering samt skrev sin examensuppsats om patienters mentalisering i korrelation till terapeuters följsamhet till MBT-manual.

Anton kommer att hålla i både en föreläsning och en efterföljande, fördjupande workshop, vilka han beskriver såhär:

 

Workshop

Om tekniker för att öka patienters mentalisering i terapirummet

Workshopen blir en fördjupning av föreläsningen, där vi genom att titta på patientexempel samt genom att rollspela, utforskar vilka tekniker som kan öka patienters mentalisering i terapirummet.

Sofia Berne

Sofia Berne är Fil Dr i psykologi och legitimerad psykolog samt verksam som forskare och lektor vid Göteborgs Universitet. Hon är även medförfattare till den aktuella boken ”Nätmobbning – handbok för skolan”

 

Om att förebygga och åtgärda nätmobbning. Praktiska kunskaper för dig som vill arbeta inom elevhälsan

Barn och ungdomars användning av nätet ökar hela tiden. Ett problem som har uppstått i samband med detta är nätmobbning. Nätmobbning som bland annat kännetecknas av att den kan pågå 24 timmar om dygnet, informationen sprids snabbt till en stor publik och den som är utsatt finner ofta ingen fristad från mobbningen. Föreläsningen kommer ge en bild av nätmobbning, hur den tar sig uttryck, hur omfattande den är och vad man kan göra för att förebygga och åtgärda. Föreläsningen bidrar med kunskaper som kan vara till nytta för och användas av psykologer som möter nätmobbning i sitt praktiska arbete.

Malin Lindqvist & Tove Sundquist

Malin och Tove arbetar som organisationskonsulter på Assessio och har båda studerat på Karolinska Institutets psykologprogram. Som organisationskonsulter arbetar de med att hjälpa organisationer att maximera sin potential genom att tillhandahålla testverktyg och konsulttjänster inom bland annat ledarutveckling, rekrytering och grupputveckling. En central del i arbetet är att hjälpa personer att få ökad kunskap om och insikt i hur deras individuella förutsättningar och beteenden påverkar arbetsprestation både på individ- och organisationsnivå.

När personligheten slår slint

Vad händer med våra beteenden när vi är stressade och pressade, när vi har sovit dåligt eller när vi är alldeles för bekväma i vårt sammanhang? Vilka beteenden vi oftast uppvisar är beroende av vår personlighet. Det finns ingen personlighet som är varken rätt eller fel och vi har alla styrkor och utvecklingsområden. Ibland hamnar vi dock i situationer eller känslolägen där beteenden som tidigare var funktionella istället slår fel. Vad händer då? Hur påverkar det oss i vårt arbete?

Välkommen till en workshop där vi reflekterar kring vad som händer när personligheten slår slint och vad det kan få för konsekvenser i rollen som psykolog.

 

Mail: info@ps17.se

Hashtag: #ps17liu

Copyright @ All Rights Reserved